Sletteland.Helseth tilbyr kurs, foredrag og rådgivning om seksuell trakassering. Vi har særlig ekspertise innen følgende tema:

Forebygging av seksuell trakassering

 • Hvordan snakke om seksuell trakassering?
 • Hvordan avgjøre grensene for hva som er greit?
 • Hvordan identifisere risiko på arbeidsplassen?
 • Hvordan skape trygge og gode arbeidsmiljø?
 • Hvordan forhindre trakassering fra kunder og pasienter?

Ledelse og konflikthåndtering

 • Hvordan senke terskelen for varsling?
 • Hvordan håndtere følelser knyttet til kjønn og seksualitet?
 • Hvordan avgjøre egnede sanksjoner?
 • Hvordan utvikle god rolleforståelse blant ledere og mellomledere?
 • Hvordan etablere gode rutiner og klar ansvarsfordeling i arbeidet mot seksuell trakassering?

Krisehåndtering

 • Hvordan sikre forutsigbare og rettferdige prosesser?
 • Hvordan unngå at konflikter eskalerer?
 • Hvordan sikre passende sanksjoner?
 • Hvordan unngå omdømmetap i forbindelse med en trakasseringssak?

Kontakt oss:

Anja Sletteland:
e-post: anja@slettelandhelseth.no
mobil: 976 72 495

Hannah Helseth:
e-post: hannah@slettelandhelseth.no
mobil: 410 63 607