Sletteland.Helseth tilbyr kurs, foredrag og rådgivning om seksuell trakassering i arbeidslivet. Vi kan blant annet bidra med

  • Bevisstgjøring blant ledere, tillitsvalgte og ansatte
  • Kartlegging av risiko på arbeidsplassen
  • Utvikling av forebyggende tiltak
  • Forbedring av varslingsrutiner
  • Rådgivning om håndtering av saker

Vår håndbok mot seksuell trakassering, «Det jeg skulle sagt», fås kjøpt i en rekke bokhandlere og hos Forlaget Manifest.